Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

UKZN Press

@ Sunday Times Books LIVE

Archive for the ‘Politics’ Category

Black Consciousness and Progressive Movements under Apartheid presents an intellectual history of Black Consciousness in SA in the comparative perspective that Biko originally called for

Accounts of Black Consciousness have tended to place the discourse in a continuum of resistance to white minority rule and to assess its significance in bringing about the downfall of apartheid.

While these are valid historical narratives, they have occluded some of the wider resonances and significance of both the movement and the body of ideas.

This book takes its cue from Steve Biko’s own injunction to see the evolution of Black Consciousness alongside other political doctrines and movements of resistance in South Africa. It identifies progressive thought and movements, such as radical Christianity and ecumenism, student radicalism, feminism and trade unionism, as valuable interlocutors that nonetheless also competed for the mantle of liberation, espousing different visions of freedom.

These progressive movements were open to what Ian Macqueen characterises as the ‘shockwaves’ that Black Consciousness created. It is only with such a focus that we can fully appreciate the significance of Black Consciousness, both as a movement and as an ideology emanating from South Africa in the late 1960s and 1970s. Black Consciousness and Progressive Movements under Apartheid thus presents an intellectual history of Black Consciousness in South Africa in the comparative perspective that Biko originally called for.

Ian M. Macqueen is a lecturer in the Department of Historical and Heritage Studies at the University of Pretoria. He is also a research associate of the Society, Work and Development Institute (SWOP) at the University of the Witwatersrand.

Book details


» read article

Yves Vanderhaeghen’s Afrikaner Identity looks at the role that media plays in the construction and demarcation of boundaries and culture

What have we done?’ is a plea heard amid the wreckage of Afrikanerdom.

‘Afrikaner’ in South African public discourse is more often than not a swear word.

This close media study considers how, squeezed in the moral vice of past and present, Afrikaners look in a mirror that reflects only a beautiful people.

It is an image of upstanding, hard-working citizens.

To hold on to that image requires blinkers, sleights of hand and contortion.

Above all, it requires an inversion of the liberation narrative in which the wretched of South Africa are the historical oppressors, besieged in their language, their homes, their jobs.

They are the new ‘grievables’, an identity that requires intricate moral manoeuvres, and elision as much of the past as of transformation.
 
Yves Vanderhaeghen is a journalist who grew up in Pretoria, took time out from newspapers to write his PhD on Afrikaner ‘self-othering’ in Beeld newspaper, and is now editor of the Witness in Pietermaritzburg.

‘Central to the book’s original contribution is the notion of “self-othering”, namely the discursive switch present in Afrikaans media that turns perpetrators into victims in an attempt to dislodge the historical burden of collective guilt and assume a new identity of marginalisation – thereby activating a discourse of minority rights and the need for cultural protection. This is a significant, authentic insight that the author goes on to support through empirical analysis of newspaper reports.’ — Herman Wasserman, professor of Media Studies and director of the Centre for Film and Media Studies, University of Cape Town

Book details


» read article

Lees: Christi van der Westhuizen bespreek Sitting Pretty met Naomi Meyer

Christi van der Westhuizen se mees onlangse boek, Sitting Pretty: White Afrikaans Women in Postapartheid South Africa is pas deur UKZN Press uitgegee. Dié merkwaardige boek ondersoek onder meer identiteit, die konsep van ordentlikheid, en die Afrikaner. Lees Naomi Meyer se LitNet-onderhoud met Christi hier:

Christi, baie geluk met Sitting pretty. Ek het ’n onlangse kykNET-gesprek tussen jou, Kabous Meiring en Deborah Steinmair hieroor gesien en wil afskop met: Waarom het jy hierdie boek geskryf? Vertel my hiervan, en vertel my asseblief ook van jou ouma.

My vorige boek, White power & the rise and fall of the National Party, het vraagstukke oor ras, klas, politiek en ekonomie op die makrovlak getakel. Met die skryf daarvan het nuwe vrae by my ontstaan oor die vorming van identiteit, oftewel subjektiwiteit. Hoekom heg ons onsself aan onderdrukkende sosiale kategorieë soos ras, klas, geslag en seksualiteit? Ek wou sin maak van die kwessie binne my eie konteks van apartheid en Afrikaner-nasionalisme.

In my familie is ek grootgemaak deur sterk vroue wat in mindere of meerdere mate Afrikaner-nasionalisties was. My een ouma (gebore Viljoen en getroud met ’n Erasmus) was ’n veldkornet in die Ossewa-Brandwag. Daarteenoor het haar dogter – my ma – reeds in die ’70’s apartheid as stelsel al meer begin bevraagteken en dit uiteindelik teen die vroeë ’80’s verwerp as onmenslik.

Dit is die nalatenskap waaruit ek kom, en dit is belangrik vir my om dit te verstaan. Hoeveel agentskap het hulle gehad en hoeveel het ek? Kan ons as mense ’n meer etiese wêreld skep, of is ons oorgelewer aan ons omstandighede?

In die Prontuit-gesprek het jy gesê dat jy as Afrikaner identifiseer. Wat beteken dit vir jou?

My identifisering as Afrikaner is ’n etiese besluit, en wel om twee redes.

Die eerste is dat ek binne ’n Afrikaner-nasionalistiese konteks grootgemaak is, met al die gepaardgaande regverdigings van rasse-, geslags- en ander hiërargieë, en met die bevoordeling wat apartheid vir veral wit Afrikaanssprekende mense teweeggebring het. Deur steeds as Afrikaner te identifiseer, erken ek my verlede en die voordele wat ek daaruit getrek het. Dit maak dit vir my moontlik om nie net krities nie, maar ook selfreflektief met daardie geskiedenis en die voortslepende effekte daarvan om te gaan, ook vir my persoonlik.

Die tweede rede is dat ek binne daardie konteks positiewe persoonlike belewenisse gehad het, en dat daar menslik-bevestigende waardes met my gedeel is wat, paradoksaal, uiteindelik ook my kritiese posisie moontlik gemaak het. Deur as Afrikaner te identifiseer, erken ek hierdie emosionele en intellektuele bande, asook die bron van my etiese ingesteldheid van ontleding en selfkritiek.

’n Woord wat oor en oor genoem word: “ordentlikheid”. The done thing. Om iets in stand te hou, nie die bootjie te skommel nie, of ongemak te veroorsaak nie. Praat ons van vroue wat by mans langs die vuur gaan staan in plaas van slaai maak in die kombuis? Of deurtrek dit die samelewing, is dit méér as dit? En tog: soms kan mens nie anders as om binne ’n stelsel te funksioneer nie – dis tog orals. As die land se geldeenheid die rand is, kan mens nie betaal met die eenheid van jou keuse nie. Help my asseblief om die term te verstaan.

In my studie het ek gevind dat sommige wit Afrikaanssprekende mense nie meer as “Afrikaners” identifiseer nie. Ek moes ’n ander begrip vind om die identiteit te beskryf. Ordentlikheid is daardie begrip, omdat dit die verskillende dimensies van die identiteit die beste vasvat. Dit spreek tot ’n aspirasie om ’n sekere respektabelheid te verwesenlik deur ’n spesifieke stel reëls oor ras, klas, geslag en seksualiteit na te volg.

Om as ’n Afrikaanssprekende wit vrou “ordentlik” te wees, moet ’n mens jou na ’n spesifieke klasgegronde vorm van wit patriargale heteroseksualiteit skik. Jou gedrag word gepolisieer met idees oor beleefdheid en goeie maniere. As jy nie aan die vasgestelde norme voldoen nie, loop jy die risiko van stigmatisering, marginalisering en uitsluiting. Maar daar is ook ’n dissidente vorm van ordentlikheid onder wit Afrikaanssprekendes wat, met ’n etiese oogmerk, ras- en geslagshiërargieë verwerp en aktief daarteen werk, soos in my boek beskryf.

’n Mens kan sê dat die verdeling van Afrikaanssprekendes in twee groepe op grond van ras in die 20ste eeu ’n grootskaalse en eerste proses van stigmatisering, marginalisering en uitsluiting was. Dit het gedemonstreer dat om ordentlik te wees, jy wit moet wees. Bruin Afrikaanssprekendes het ordentlikheid uiteraard anders gedefinieer, soos deur die antropoloog Elaine Salo beskryf.

Klik hier om verder te lees.

Boekbesonderhede


» read article

Christi van der Westhuizen, author of Sitting Pretty, on how the rationality between the two settler classes in SA reinforces whiteness

This article first appeared in The Conversation

By Christi van der Westhuizen

Sitting PrettyWhy is it that when the West was turning away from direct colonialism in the mid-20th century, South Africa shifted to apartheid, an intensified form of this heinous system?

One of the answers lies in the country’s history of colonisation by two contending settler classes. The Dutch, or Boer, settler class on the southern most point of Africa was displaced in the 19th century by the arrival of the British.

The Afrikaners – as the descendants of the Boer settlers eventually became known – constructed their identity in opposition to, on the one hand, black identities, and on the other to Anglo whiteness.

The reverberations of the contest between these two settler groups continue even after apartheid, as I argue in my new book Sitting Pretty – White Afrikaans Women in Postapartheid South Africa.

During apartheid a great deal of work went into justifying the imposition of inequalities on the basis of human differences.

In the end apartheid collapsed due to global opprobrium that was heaped on the Afrikaner government, with both material and symbolic consequences. It tipped Afrikaner identity into turmoil, not least because their sense of themselves as moral beings was radically challenged.

At stake was ordentlikheid, analysed in my book as an ethnicised respectability. Ordentlikheid is an Afrikaans word that is difficult to translate: apart from respectability, its meanings include presentability, good manners, decency, politeness and humility with a Calvinist tenor.

Today it works as a glue that holds the identity together at the intersections of specific versions of gender, sexuality, class and race. Ordentlikheid serves as a mode of identification that works as a panacea to Afrikaner woes as they struggle to cleanse themselves of the stain of apartheid and adapt to changing historical conditions.

Examining “Afrikaner” identity through the lens of ordentlikheid reveals it as a lesser whiteness in relation to white English-speaking South African identity, which in turn draws on global Anglo whiteness.

Continue reading here.

Book details


» read article

A collection of Zakes Mda’s non-fiction to be published in November

Justify the EnemyThis book is a collection of non-fiction by the prolific author Zakes Mda. It showcases his role as a public intellectual with the inclusion of public lectures, essays and media articles. Mda focuses on South Africa’s history and the present, identity and belonging, the art of writing, human rights, global warming and why he is unable to keep silent on abuses of power.

Some of his best-known novels include Ways of Dying (1995, MNet Book Prize); The Heart of Redness (2000, Commonwealth Writers’ Prize: Africa, and Sunday Times Fiction Prize); The Madonna of Excelsior (2002, one of the Top Ten South African books published in the Decade of Democracy); The Whale Caller (2005); Cion (2007); Black Diamond (2009); The Sculptors of Mapungubwe (2013); Rachel’s Blue (2014); and Little Suns (2015, Sunday Times Literary Award).

Zakes Mda was born in Herschel in the Eastern Cape in 1948 and studied in South Africa, Lesotho and the United States. He wrote his first short story at the age of fifteen and has since won major South African and British literary awards for his novels and plays. His writing has been translated into twenty languages. Mda is a professor of Creative Writing at Ohio University.

J.U. Jacobs is an emeritus professor and senior research associate at the University of KwaZulu-Natal. He is the co-editor of Ways of Writing: Critical Essays on Zakes Mda (2009) and author of Diaspora and Identity in South African Fiction (2016).

Book details


» read article

Crossing the Divide shows how strategies are emerging in the Global South to bridge the divide between the formal and informal economy

While work-related insecurities and worker vulnerability induced by neoliberal globalisation are undeniably affecting an increasing number of workers around the world, Crossing the Divide reveals that the history and legacy of colonialism is shaping the response of the Global South in ways that are quite different from that of the North.

Comparing precarious work in India, Ghana and South Africa, this book shows how innovative organisational strategies are emerging in the Global South to bridge the widening divide between the formal and informal economy.

Farm workers in Ghana, India and South Africa are challenging colonial-type work practices. Municipal workers in Johannesburg and Accra are organising collectively. In the cities of India, Ghana and South Africa, workers in domestic service, unregulated factories and home-based work face difficult conditions with little or no union representation.

Yet, these vulnerable workers are engaging in a range of creative strategies to fight for decent work and living conditions.

The studies in this collection are predominantly ethnographic, drawing on the experiences of vulnerable workers through in-depth interviews, observation and, in some cases, large-scale surveys.

Together they uncover the largely invisible world of the informal economy and vulnerable workers. Crossing the Divide makes clear that informal workers are not passive victims but are building new forms of collective solidarity to promote their rights and interests.

Edward Webster is Professor Emeritus in the Society, Work and Development Institute (SWOP) at the University of the Witwatersrand in Johannesburg. He is the author of more than 100 scholarly publications, including Grounding Globalization: Labour in the Age of Insecurity (2008), written with Rob Lambert and Andries Bezuidenhout. The book won the American Sociological Association’s Labor and Labor Movements Section Distinguished Monograph Prize.

Akua Opokua Britwum is an Associate Professor at the Centre for Gender Research, Advocacy and Documentation (CEGRAD) at the University of Cape Coast in Ghana. Her publications cover gender-based violence, gender and economic participation, trade union democracy, and labour force organisation in the informal economy.

Sharit Bhowmik was Professor and Chairperson of the Centre for Labour Studies at the Tata Institute of Social Sciences in Mumbai. He engaged in labour studies throughout his working life, with a particular interest in plantation labour and informal work. He was a member of the Subgroup on Plantation Labour of the National Advisory Committee in India and a member of the Expert Committee on Street Vendors in Mumbai.
 

Book details

  • Crossing the Divide: Precarious Work and the Future of Labour edited by Edward Webster, Akua O. Britwum, Sharit Bhowmik
    EAN: 9781869143534
    Find this book with BOOK Finder!

» read article

Launch: Living Together, Living Apart? Social Cohesion in a Future South Africa

These ‘interventions’ are spurred by what in South Africa today is a buzz-phrase: social cohesion. The term, or concept, is bandied about with little reflection by leaders or spokespeople in politics, business, labour, education, sport, entertainment and the media.

Yet, who would not wish to live in a socially cohesive society? How, then, do we apply the ideal in the daily round when diversity of language, religion, culture, race and the economy too often supersedes our commitment to a common citizenry? How do we live together rather than live apart? Such questions provoke the purpose of these interventions.

The interventions – essays, which are short, incisive, at times provocative – tackle issues that are pertinent to both living together and living apart: equality/inequality, public pronouncement, xenophobia, safety, chieftaincy in modernity, gender-based abuse, healing, the law, education, identity, sport, new ‘national’ projects, the role of the arts, South Africa in the world.

In focusing on such issues, the essays point towards the making of a future, in which a critical citizenry is key to a healthy society.

Event Details


» read article

Read a feature on Jeff Opland and Pamela Maseko, the main editors and translators of the Jeff Opland Series on Xhosa writers

These features were published in The Sunday Independent.

A feature on Jeff Opland and Pamela Maseko, the main editors and translators of the Jeff Opland Series on Xhosa writers, recently appeared in the Sunday Independent.

Read an extract from the two pieces here:

It is common when thinking of a literary archive in the South African indigenous languages, to focus only on the knowledge of literary heritage of a few authors and their selected writings.

In particular, writings that were used at the point of the introduction of literacy for didactic purposes are the only considered as a literary canon of the language.

It is also common that these selected writings are studied and appreciated only for their literary attributes or as far as they are able to tell us about the biographies of their writers.

The meaningful value of a literary archive is embodied in a letter written in the newspaper Isigidimi, in 1887 by Wellington W. Gqoba. Writing in his capacity as an editor, he says, “But there are reasons for me not to remain idle but to deal briefly with minor aspects of … chronological stories of our national stories … motivated as I am by national envy in doing so. My fervent desire is that our history should be well known and brought into print because all nations who possess a history continue to live and do not die even if they are fragmented.

We are taught the events of the nations of Greece, Rome, Egypt, of the English and so on, who they were and what they are today. Thus, they are very much alive, because even we who never shared their experiences or saw them, at least today we know something about them. Through their historical books, we see them, we discuss them and make an example of some of their sayings and habits as reflected in their present day legacy.”

Gqoba argues that a literary heritage reflects and preserves the national, social and cultural identity of a nation. He posits that from these we can deduce the knowledge and intellectual thoughts of the society on whom the writings are based, knowledge that can be shared with other nations.

He is the author of the first volume in the Opland Xhosa Literature Collection Series. Most of his works, which appeared mainly in Isigidimi were copied and collected by Professor Jeffrey Opland and form part of Opland’s Library Collection.

The Gqoba volume was published in 2015 and was translated and co-edited by Opland, Maseko and Kuse. The works reflect, through various literary genres, the intellectual thought of the isiXhosa-speaking Nguni people of the Eastern Cape, reflecting the African ways of knowing.

As Series Editors, Opland and Maseko are driven by the possibilities that these works can add to the body of knowledge in various disciplines in the academy.

They say it is sad that the academy is silent about African intellectual thought when Africa is teeming in its presence. The right to speak your language, as enshrined in the Bill of Rights, is not enough, if one cannot use it to understand, share and process knowledge in the context of one’s past experiences, and ways of knowing.

Continue reading the features on Opland and Maseko here:

Pamela Maseko Sunday Independent Article

 
 

DLP Yali-Manisi: Iimbali Zamanyange

Book details

 
 

William Wellington Gqoba: Isizwe esinembali

 
 


» read article

“Handle history with care – it might come back to bite you”: Stephen Coan on Tribing and Untribing the Archive


 

Former features writer for the Witness, writer-director in film and theatre, and freelance journalist, Stephen Coan, recently wrote an article on Tribing and Untribing the Archive, edited by Carolyn Hamilton and Nessa Leibhammer, discussing the significance of past events which has shaped the current political order. Read Coan’s insightful piece here:

Decolonisation. The use of the word is much in vogue at present; usually invoked to advocate a move away from a Eurocentric focus to one that is Afrocentric. If the concept is to be pursued with serious intent it could have quite unexpected implications for traditional leaders, not only in the province of KwaZulu-Natal but the whole of South Africa.

These implications are made clear in Tribing and Untribing the Archive – Identity and the Material Record in Southern KwaZulu-Natal in the Late Independent and Colonial Periods, edited by Carolyn Hamilton and Nessa Leibhammer, published in two slipcased volumes and consisting of twenty essays and an epilogue drawn from a multidisciplinary team of contributors, including archaeologists, anthropologists, historians, art historians, archivists and curators.

According to the editors the essays provide a window into “not only to see how archives give shape to history, but also how history gives shape to archives.”

But what exactly is “the archive”? On one level it is what has been written: what is found in state repositories, missionary records, personal papers, recorded oral testimony and newspapers. However Tribing and Untribing the Archive goes further, drawing attention “to the extent of the material culture record … little appreciated by researchers outside art history and archaeology.”

Consequently material objects such as snuff spoons, sticks, photographs and artworks are brought within the compass of the archive thus allowing scope for such essays as Nontobeko Ntombela’s Shifting contexts: Material, Process and Contemporary Art in Times of Change and Hlonipha Mokoena’s quirky and intriguing ‘Knobkerrie’: Some Preliminary Notes on the Transformation of a Weapon into a Swagger Stick, or Sometimes a Stick is Not Just a Stick which teases out out the meaning and complexities of a photograph (c.1890) depicting two policemen, one (white and seated) with a swagger stick and the other (black, barefoot, and standing) holding a knobkerrie.

Another group of essays, which include an aspect of Christoph Rippe’s pioneering work on the photographic collections at Mariannhill Monastery plus André Croucamp’s delving into tourism promotion by the Natal Government Railways, reveal how the image of “the Zulu” popularly assumed to be a product of the Zulu heartland north of the Thukela was in fact constructed much further south with paintings and photographs made within easy travelling distance (firstly by horse, then rail) of Durban.

Whatever a contributor’s particular focus all the essays coalesce under the umbrella of the title essay, Tribing and Untribing the Archive by Hamilton and Leibhammer, which elaborates on how “yoked together in the service of colonial and later apartheid rule, the pernicious combination of tribe and tradition continues to tether modern South Africans to ideas about the remote past as primitive, timeless and unchanging, despite substantial scholarly and public critical discussion of the fallacy of these notions.”

Speaking at the book’s launch in Johannesburg contributor John Wright said the most frequent response to its content was: “‘Well, if we can’t call them tribes, what can we call them?’”
“It’s the wrong question,” he countered. “The issue is not about finding new names for a category, but rethinking the nature of the category altogether. Historical work is showing that before the 19th century Africans lived not in bounded, relatively homogeneous ‘tribes’, but in polities, for which we have no word in English, that were fluid, relatively loosely structured groups, organized round the exigencies of making and remaking alliances, and incorporating newcomers.”

“Many people – black and white – today find it very difficult to think beyond Africans as ‘always’ having lived in tribes. They find it very difficult to think historically about African polities.”

While Tribing and Untribing the Archive has a specific regional focus – that of southern Kwazulu-Natal, bounded by the Thukela River in the north and the Mzimvubu in the south – the insights it contains have far wider application. “This area had a very distinctive colonial experience,” said Hamilton at the launch. “And it had a very distinctive experience before that, both before and after Shaka built up his power. What happened in this region has ramifications for the rest of the country.”

With the arrival of white settlers in significant numbers from the 1840s onwards southern KwaZulu-Natal became subject to colonial administration which saw Theophilus Shepstone, the Diplomatic Agent to the Native Tribes, devise a form of indirect rule which controlled African communities via the power of their chiefs. Non-compliant chiefs were either marginalised or, as in the case of the Hlubi leader Langalibalele kaMthimkhulu, designated rebels and violently subjugated. However, the great majority of chiefs recognised by Shepstone happily acquiesced in this system of government and turned it to their advantage. Thus by the end of the nineteenth century the concept of the “tribe” as the basic social and political unit of African society had become rooted in the minds of both the coloniser and the colonised.

Since 1994, as Grant McNulty details in his essay (Re)discovering the Correct History, numerous communities in KwaZulu-Natal have called for recognition of their pasts and identities both before their assimilation into the Zulu kingdom during the time of King Shaka kaSenzangakhona or their later status under colonial rule, “wrestling with how best to navigate these oppressed histories and how and what to present as evidence in support of their claims.”

This has seen frequent recourse to the archive, as the Campbell Collections in Durban and local state repositories can attest, in order “to strengthen and validate claims for traditional leadership submitted to the Nhlapo Commission and the Commission on Traditional Leadership Disputes and Claims.” The archive has also been used by lawyers investigating land claims while many members of the public have taken to researching their histories to try and re-establish their roots and identity.

According to McNulty the resultant re-emergence of the pre-Zulu history of the Hlubi, Ndwandwe, Quabe, and Nhlangwini represents “a direct threat to the authenticity and power of the Zulu king as a custodian and symbol of a unified Zulu nation.”

Post-1994 the liberation movements deliberately moved away from the tribal concept, a trajectory widely expected to continue. “Paradoxically, the opposite has happened,” according to Wright in Making Identities in the Thukela-Mzimvubu Region.

“National and provincial governments sought first to accommodate and then to win the support of ‘traditional leaders’ by recognising and augmenting the authority they exercised in terms of ‘customary law’ in ‘tribal areas’ based on those established in the eras of colonialism and apartheid.” Or, to put it another way, what is the decolonisation project to do with traditional leaders whose status came into being as the result of collaboration with the colonial regime or direct colonial appointment?

There are no easy answers to such questions and if nothing else, as Mbongiseni Buthelezi puts it in his perceptive epilogue: “These volumes show us that we know neither enough about the past before colonialism nor about the ways in which local institutions were reshaped in the early years of colonialism to suit a form of indirect colonial rule.”

“We need more investigation into the longer past because the more we know about the forms of social organisation, leadership, relations between neighbours and so on that existed prior to the advent of European settlement, the better we give back to the present and future their pasts.”

Tribing and Untribing the Archive marks both a beginning of that process and a challenge to the current political order.

 

Tribing and Untribing the Archive

Book details


» read article

Living Together, Living Apart? explores social cohesion in South Africa

These ‘interventions’ are spurred by what in South Africa today is a buzz-phrase: social cohesion. The term, or concept, is bandied about with little reflection by leaders or spokespeople in politics, business, labour, education, sport, entertainment and the media.

Yet, who would not wish to live in a socially cohesive society? How, then, do we apply the ideal in the daily round when diversity of language, religion, culture, race and the economy too often supersedes our commitment to a common citizenry? How do we live together rather than live apart? Such questions provoke the purpose of these interventions.

The interventions – essays, which are short, incisive, at times provocative – tackle issues that are pertinent to both living together and living apart: equality/inequality, public pronouncement, xenophobia, safety, chieftaincy in modernity, gender-based abuse, healing, the law, education, identity, sport, new ‘national’ projects, the role of the arts, South Africa in the world.

In focusing on such issues, the essays point towards the making of a future, in which a critical citizenry is key to a healthy society.
 
 
 

Contributors include leading academics and public figures in South Africa today: Christopher Ballantine, Ahmed Bawa, Michael Chapman, Jacob Dlamini, Jackie Dugard, Kira Erwin, Nicole Fritz, Michael Gardiner, Gerhard Maré, Monique Marks, Rajend Mesthrie, Bonita Meyersfeld, Leigh-Ann Naidoo, Njabulo S. Ndebele, Kathryn Pillay, Faye Reagon, Brenda Schmahmann, Himla Soodyall, David Spurrett and Thuto Thipe.

Christopher Ballantine, Michael Chapman and Gerhard Maré are professors emeriti who are affiliated to the University of KwaZulu-Natal. They have all published prominently in areas of the humanities and social sciences in South Africa. Kira Erwin is a researcher at the Urban Futures Centre at the Durban University of Technology. Her publications focus on race, space and urban identities.

Contents

Introduction
1 At Ease with Being ‘Citizen’ and ‘Human Being’
Njabulo S. Ndebele

2 Human Variation: What Can We Learn from Genetics?
Himla Soodyall and Faye Reagon

3 Agreeing to Disagree
David Spurrett

4 The Danger of Empty Words: from Rhetoric to Action
Kira Erwin

5 What Social Cohesion? Binding through Shared Austerity
Gerhard Maré

6 Where Walls Don’t Divide: Dreaming a Suburban Life
Monique Marks

7 Bound by Tradition: Chieftaincy in a ‘New’ South Africa
Thuto Thipe

8 ‘AmaNdiya, they’re not South Africans!’ Xenophobia and Citizenship
Kathryn Pillay

9 ‘Them’ and ‘Us’: Politics, Poetry and the Public Voice
Michael Chapman

10 ‘Urban Cool!’ Social Bridging in Language
Rajend Mesthrie

11 Sounds like a Better Future: Musicking for Social Change
Christopher Ballantine

12 Embroidering Controversy: The Politics of Visual Imaging
Brenda Schmahmann

13 Mothers, Children and Mathematics: Ways to a Better Society
Ahmed Bawa

14 Coercion or Cohesion? Educators in a Democracy
Michael Gardiner

15 Sexual Harassment and Violence: Higher Education as Social Microcosm
Jackie Dugard and Bonita Meyersfeld

16 The ‘Hidden’ Curriculum of South African Sport
Leigh-Ann Naidoo

17 The Global Obligations We Owe: A Source of Domestic Cohesion?
Nicole Fritz

18 The Death of Jacob Dlamini
Jacob Dlamini

Living Together, Living Apart?

Book details

  • Living Together, Living Apart?: Social Cohesion in a Future South Africa by Christopher Ballantine, Kira Erwin, Gerhard Mare
    EAN: 9781869143329
    Find this book with BOOK Finder!

» read article